Chytře, efektivně a s úsměvem pomáháme lidem
lépe komunikovat.

Uzavření lidé

ak jsem již říkal v minulém příspěvku, když odhaduji osobnost člověka, tak se zaměřím na jeho tempo, protože je vidět na první pohled. V tomto příspěvku se zaměřím na uzavřené lidi, kteří mají rozvážné tempo.

Uzavření lidé jsou přitahování do vnitřního světa myšlení a cítění. Jsou pasivnější a mají větší sklon k opatrnosti. Jsou velice trpěliví a vytrvalí. Neochotně se zapojují do více činností najednou. Nemají rádi překvapení a neznámé situace.

Častěji poslouchají, než hovoří a myslí dříve, než mluví. Preferují písemnou komunikaci před osobní, protože si vše mohou promyslet. Mají odpor ke konfliktům. Mají strach z nezávislé konverzace, ale milují hluboké diskuse.

Jejich společné charakteristiky jsou:

  • Odtažitost
  • Opatrnost
  • Trpělivost
  • Materialismus
  • Zdrženlivost
  • Přemýšlivost

Koukněte na video, abyste si udělali ucelenější obrázek o uzavřených lidech.