Chytře, efektivně a s úsměvem pomáháme lidem
lépe komunikovat.

Jednáte s Cílevědomým typem „C“

Typ „C“ poznáme tak, že má orientaci na procesy a úkoly, které prosazuje s rozvažným a opatrným tempem. Má analytický komunikační styl, který je založen na faktech, věcnosti a opatrnosti podpořené spoustou otázek. Tento typ je zaměřený na detail a jasnou strukturu rozhovoru. Při jednání se kontroluje a je spíše pasivní, klidný bez emocí. Hodně se …

Jednáte se Spolehlivým typem „S“

Pamatujme na to, že typ „S“ má rozvažné (opatrné) tempo s orientací na lidi (emoce), který nemá rád otevřené konflikty a prožívá věci uzavřeně. Má přátelský komunikační styl, který na nás může působit ostýchavým, pasivním až velmi citlivým dojmem. Při jednání bude tento typ mít tendenci spíše naslouchat než mluvit a nenásilně bude prosazovat svoje zájmy. …

Příběh: Důležitá lekce, kterou mi život dal s typem „I“

Život mi naučil jednu důležitou lekci o typech lidí, kteří stále nadšeně mluví, jsou slyšet, hýří vtipem a energií a pohotově reagují na cokoli, co namítnete. Mají také vždy poslední slovo, většinou toho dost namluví, ale většinou „skutek-utek“. Jednou mi volal můj kamarád a obchodní partner, který je právě takový typ. V našem DISCu, je to …

Jednáte s Inspirativním typem „I“?

Co je typ „I“? – INSPIRATIVNĚ IMPROVIZUJÍCÍ INOVÁTOR Rychlý popis – jsou zábavní, vtipní a komunikativní, mají rychlé tempo s orientací na lidi Základní potřeby – důležitost, obliba, humor Jak poznat typ „I“ při běžném rozhovoru?Podívejte se na VIDEO Konverzace: Neformální, vtipná, spontánní zaměřená na lidi a jejich příběhy. Příklad: „Jaký byl Tvůj víkend? Určitě super. …

Jednáte s typem „D“?

Co je typ „D“? – DOMINANTNÍ Rychlý popis – jsou soutěživí, logičtí a rozhodní, mají rychlé tempo s orientací na úkoly. Základní potřeby – výsledek, kontrola, rozhodovat Jak poznat typ „D“ při běžném rozhovoru? Konverzace: Bez emocí zaměřená na projekt či úkol, který řeší. Příklad: „Musíme spustit tu kampaň! Co to zdržuje? Jak se máš?“ …

Dvakrát sedm důvodů, PROČ je chytré znát Metodu DISC

Metodou DISC se zabývám již více jak 10 let a stále mne překvapuje v čem všem mně i lidem v mém okolí dovednost typologie DISC pomohla a stále pomáhá. Vzhledem k tomu, že se touto metodou zabývám tak dlouho, často si ani neuvědomím, že lidé v mém okolí neví, o co jde, když se řekne DISC, nebo když je …

Typy osobností D I S C

Jako poslední třetí krok, k rychlému odhadu typu osobnosti dám dohromady předchozí dva kroky a z toho jednoduše vyplyne, jaký typ osobnosti, kdo je. Tak například, když má někdo rychlé tempo a je orientovaný na úkoly, je to profil „D“. Další může být orientovaný na lidi a mít také rychlé tempo, pak je to typ „I“. Když …

Lidé orientovaní na lidi

Při odhadu typu osobnosti se za druhé zaměřuji na orientaci lidí. V předešlém příspěvku jsem popsal lidi orientované na úkoly a nyní vám stručně popíši lidi orientované na lidi. Pokud chcete dostat celý postup odhadu osobnosti v praxi, přijďte se podívat na otevřený kurz, který pořádáme. Lidem orientovaným na lidi záleží na dobrých vztazích s druhými lidmi. Rádi …

Lidé orientovaní na úkoly

Jako druhý krok při odhadu typu osobnosti se soustředím na orientaci lidí. Hned po tempu ovlivňuje náš život orientace, která je řízena buďto směrem k úkolům nebo lidem. Zde si stručně popíšeme lidi orientované na úkoly. Celkový postup odhadu osobnosti v praxi se dozvíte na otevřeném kurzu. Lidé orientovaní na úkoly nedávají příliš znát svoje emoce navenek. …

Uzavření lidé

ak jsem již říkal v minulém příspěvku, když odhaduji osobnost člověka, tak se zaměřím na jeho tempo, protože je vidět na první pohled. V tomto příspěvku se zaměřím na uzavřené lidi, kteří mají rozvážné tempo. Uzavření lidé jsou přitahování do vnitřního světa myšlení a cítění. Jsou pasivnější a mají větší sklon k opatrnosti. Jsou velice trpěliví a …